Huawei Switch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ES1D2S16SX2S 16-Port 10 GE SFP+ Interface and 16-Port Card

  Huawei ES1D2S16SX2S 16-Port 10 GE SFP+ Interface and 16-Port Card
  Huawei ES1D2S16SX2S 16-Port 10 GE SFP+ Interface and 16-Port Card

  Huawei ES1D2S16SX2S 16-Port 10 GE SFP+ Interface and 16-Port Card

  • Sixteen 10GBASE SFP+/1000BASE-X ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ES1D2S24SX2S 24-Port 10 GE SFP+ Interface and 24-Port Card

  Huawei ES1D2S24SX2S 24-Port 10 GE SFP+ Interface and 24-Port Card
  Huawei ES1D2S24SX2S 24-Port 10 GE SFP+ Interface and 24-Port Card

  Huawei ES1D2S24SX2S 24-Port 10 GE SFP+ Interface and 24-Port Card

  • Twenty-four 10GBASE SFP+/1000BASE-X ports.
  • Eight 1000BASE-X ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B03EACM00

  Huawei Switches Series EH1B03EACM00
  Huawei Switches Series EH1B03EACM00

  Huawei Switches Series EH1B03EACM00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B03EACM00.
  • Including Assembly Chassis, MCUA Main Board*2, 800W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B06EACD00

  Huawei Switches Series EH1B06EACD00
  Huawei Switches Series EH1B06EACD00

  Huawei Switches Series EH1B06EACD00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B06EACD00.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*1.
  • 12-Port 10GBASE-X Interface Card(SA, SFP+) *1.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B06EACD01

  Huawei Switches Series EH1B06EACD01
  Huawei Switches Series EH1B06EACD01

  Huawei Switches Series EH1B06EACD01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B06EACD01.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*2.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B12EACD00

  Huawei Switches Series EH1B12EACD00
  Huawei Switches Series EH1B12EACD00

  Huawei Switches Series EH1B12EACD00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B12EACD00.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*1.
  • 12-Port 10GBASE-X Interface Card(SA, SFP+) *1.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B12EACD01

  Huawei Switches Series EH1B12EACD01
  Huawei Switches Series EH1B12EACD01

  Huawei Switches Series EH1B12EACD01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B12EACD01.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*2.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9703E00

  Huawei Switches Series EH1BS9703E00
  Huawei Switches Series EH1BS9703E00

  Huawei Switches Series EH1BS9703E00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9703E00.
  • S9703 Assembly Chassis, 3 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9703E01

  Huawei Switches Series EH1BS9703E01
  Huawei Switches Series EH1BS9703E01

  Huawei Switches Series EH1BS9703E01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9703E01.
  • S9703 Assembly Chassis-sustain FCC, 3 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9706E00

  Huawei Switches Series EH1BS9706E00
  Huawei Switches Series EH1BS9706E00

  Huawei Switches Series EH1BS9706E00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9706E00.
  • S9706 Assembly Chassis, 6 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9706E01

  Huawei Switches Series EH1BS9706E01
  Huawei Switches Series EH1BS9706E01

  Huawei Switches Series EH1BS9706E01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9706E01.
  • S9706 Assembly Chassis-sustain FCC, 6 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9712E00

  Huawei Switches Series EH1BS9712E00
  Huawei Switches Series EH1BS9712E00

  Huawei Switches Series EH1BS9712E00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9712E00.
  • S9712 Assembly Chassis, 12 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.