Huawei S5700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-10P-LI-AC

  Switch Huawei S5700-10P-LI-AC 8 Ethernet 10/100/1000 ports, 2 Gig SFP
  Switch Huawei S5700-10P-LI-AC 8 Ethernet 10/100/1000 ports, 2 Gig SFP

  Huawei Switches Series S5700-10P-LI-AC

  • Switch LEDs. 2 × 1000BASE-X Ethernet Optical Ports.
  • 8 × 10/100/1000BASE-T Ethernet Electrical Ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-10P-PWR-LI-AC

  Huawei Switches Series S5700-10P-PWR-LI-AC
  Huawei Switches Series S5700-10P-PWR-LI-AC

  Huawei Switches Series S5700-10P-PWR-LI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-10P-PWR-LI-AC.
  • 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports, 2 Gig SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI

  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI
  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI

  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI.
  • 20 10/100/1000Base-T and 4 GE Combo, PoE.
  • Dual Slots of power, Without Power Module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI-AC

  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI-AC
  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI-AC

  Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-24TP-PWR-SI-AC.
  • 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports.
  • 4 of which are dual-purpose 10/100/1000 or SFP.
  • With 500W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-24TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S5700-24TP-SI-AC
  Huawei Switches Series S5700-24TP-SI-AC

  Huawei Switches Series S5700-24TP-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-24TP-SI-AC.
  • 20 port 10/100/1000Base-T and 4 GE Combo, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-26X-SI-12S-AC

  Switch Huawei S5700-26X-SI-12S-AC 110/220V 12 Ethernet 10/100/1000 ports
  Switch Huawei S5700-26X-SI-12S-AC 110/220V 12 Ethernet 10/100/1000 ports

  Huawei Switches Series S5700-26X-SI-12S-AC

  • Mua bán thiết bị Huawei Switches Series S5700-26X-SI-12S-AC.
  • 12 Ethernet 10/100/1000 ports,12 Gig SFP, 2 10 Gig SFP+, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI
  Huawei Switches Series S5700-28C-EI

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-28C-EI.
  • 24 10/100/1000Base-T, Dual Slots of power, Single Slot of Flexible Card, Without Flexible Card and Power Module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S
  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-28C-HI-24S-AC.
  • 20 100/1000Base-X and 4 GE Combo, Dual Slots of power.
  • Single Slot of Flexible Card, Without Flexible Card and Power Module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S-AC
  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-28C-EI-24S-AC.
  • 24 Gig SFP, 4 of which are dual-purpose 10/100/1000 or SFP.
  • With 1 interface slot, with 150W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-AC

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-AC
  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-AC

  Huawei Switches Series S5700-28C-EI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-28C-EI-AC.
  • 24 Ethernet 10/100/1000 ports, with 1 interface slot, with 150W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-28C-HI

  Huawei Switches Series S5700-28C-HI
  Huawei Switches Series S5700-28C-HI

  Huawei Switches Series S5700-28C-HI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-28C-HI.
  • 24 Ethernet 10/100/1000 ports, with 1 interface slot, without power module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S5700-28C-HI-24S

  Huawei Switches Series S5700-28C-HI-24S
  Huawei Switches Series S5700-28C-HI-24S

  Huawei Switches Series S5700-28C-HI-24S

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S5700-28C-HI-24S.
  • 24 Gig SFP, with 1 interface slot, without power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.