HPE - ARUBA Cable

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)
  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)

  • Phân phối module quang Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D).
  • Khoảng cách hoạt động 1 m, tốc độ đường truyền 10,5 Gbit / giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)
  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)

  • Phân phối module quang Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D).
  • Chiều dài cáp 3 m, tốc độ dữ liệu 10,5 Gb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)
  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)

  • Phân phối module quang Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D).
  • Chiều dài cáp 3 m, tốc độ dữ liệu 10,5 Gb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable (JL448A)

  Aruba X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable (JL448A)
  Aruba X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable (JL448A)

  Aruba X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable (JL448A)

  • Phân phối module quang Aruba X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable (JL448A).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE 3800 0.5m Stacking Cable (J9578A)

  HPE 3800 0.5m Stacking Cable (J9578A)
  HPE 3800 0.5m Stacking Cable (J9578A)

  HPE 3800 0.5m Stacking Cable (J9578A)

  • Phân phối module quang HPE 3800 0.5m Stacking Cable (J9578A).
  • Chiều dài của cáp 1.64 ft, công tắc xếp chồng 3800.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE 3800 1m Stacking Cable (J9665A)

  HPE 3800 1m Stacking Cable (J9665A)
  HPE 3800 1m Stacking Cable (J9665A)

  HPE 3800 1m Stacking Cable (J9665A)

  • Phân phối module quang HPE 3800 1m Stacking Cable (J9665A).
  • Chiều dài của cáp 1 m, công tắc xếp chồng 3800.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE 3800 3m Stacking Cable (J9579A)

  HPE 3800 3m Stacking Cable (J9579A)
  HPE 3800 3m Stacking Cable (J9579A)

  HPE 3800 3m Stacking Cable (J9579A)

  • Phân phối module quang HPE 3800 1m Stacking Cable (J9665A).
  • Chiều dài của cáp 3 m, công tắc xếp chồng 3800.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A)

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A)
  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A)

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A)

  • Phân phối module quang HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 1m DAC Cable (JH234A).
  • Tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A)

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A)
  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A)

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A)

  • Phân phối module quang HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 3m DAC Cable (JH235A).
  • Tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A)

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A)
  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A)

  HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A)

  • Phân phối module quang HPE X242 40G QSFP+ to QSFP+ 5m DAC Cable (JH236A).
  • Tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.