Huawei S9700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B03EACM00

  Huawei Switches Series EH1B03EACM00
  Huawei Switches Series EH1B03EACM00

  Huawei Switches Series EH1B03EACM00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B03EACM00.
  • Including Assembly Chassis, MCUA Main Board*2, 800W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B06EACD00

  Huawei Switches Series EH1B06EACD00
  Huawei Switches Series EH1B06EACD00

  Huawei Switches Series EH1B06EACD00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B06EACD00.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*1.
  • 12-Port 10GBASE-X Interface Card(SA, SFP+) *1.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B06EACD01

  Huawei Switches Series EH1B06EACD01
  Huawei Switches Series EH1B06EACD01

  Huawei Switches Series EH1B06EACD01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B06EACD01.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*2.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B12EACD00

  Huawei Switches Series EH1B12EACD00
  Huawei Switches Series EH1B12EACD00

  Huawei Switches Series EH1B12EACD00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B12EACD00.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*1.
  • 12-Port 10GBASE-X Interface Card(SA, SFP+) *1.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1B12EACD01

  Huawei Switches Series EH1B12EACD01
  Huawei Switches Series EH1B12EACD01

  Huawei Switches Series EH1B12EACD01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1B12EACD01.
  • Including Assembly Chassis, SRUD Main Board*2.
  • 2200W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9703E00

  Huawei Switches Series EH1BS9703E00
  Huawei Switches Series EH1BS9703E00

  Huawei Switches Series EH1BS9703E00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9703E00.
  • S9703 Assembly Chassis, 3 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9703E01

  Huawei Switches Series EH1BS9703E01
  Huawei Switches Series EH1BS9703E01

  Huawei Switches Series EH1BS9703E01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9703E01.
  • S9703 Assembly Chassis-sustain FCC, 3 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9706E00

  Huawei Switches Series EH1BS9706E00
  Huawei Switches Series EH1BS9706E00

  Huawei Switches Series EH1BS9706E00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9706E00.
  • S9706 Assembly Chassis, 6 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9706E01

  Huawei Switches Series EH1BS9706E01
  Huawei Switches Series EH1BS9706E01

  Huawei Switches Series EH1BS9706E01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9706E01.
  • S9706 Assembly Chassis-sustain FCC, 6 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9712E00

  Huawei Switches Series EH1BS9712E00
  Huawei Switches Series EH1BS9712E00

  Huawei Switches Series EH1BS9712E00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9712E00.
  • S9712 Assembly Chassis, 12 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1BS9712E01

  Huawei Switches Series EH1BS9712E01
  Huawei Switches Series EH1BS9712E01

  Huawei Switches Series EH1BS9712E01

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1BS9712E01.
  • S9712 Assembly Chassis-sustain FCC, 12 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series EH1Z03EACM00

  Huawei Switches Series EH1Z03EACM00
  Huawei Switches Series EH1Z03EACM00

  Huawei Switches Series EH1Z03EACM00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series EH1Z03EACM00.
  • Including Assembly Chassis*1, MCUA Main Board*2, 800W AC Power*2.
  • 48-Port 10/100/1000BASE-T Interface Card(X1E,RJ45)*1, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.