Cisco Switch Catalyst 1000

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16FP-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16FP-2G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16FP-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16FP-2G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16FP-2G-L.
  • 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-2G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-2G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-2G-L.
  • 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-E-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-E-2G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-E-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-E-2G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-E-2G-L.
  • 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-2G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-2G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-2G-L.
  • 16x 10/100/1000 Ethernet ports.
  • 2x 1G SFP uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-E-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-E-2G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-E-2G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16T-E-2G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-16P-2G-L.
  • 16x 10/100/1000 Ethernet ports.
  • 2x 1G SFP uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-48T-4G-L.
  • 48x 10/100/1000 Ethernet ports.
  • 4x 1G SFP uplinks
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4X-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4X-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4X-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4X-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24FP-4X-L.
  • 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4G-L.
  • 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4X-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4X-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4X-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4X-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24P-4X-L.
  • 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4G-L.
  • 24x 10/100/1000 Ethernet ports.
  • 4x 1G SFP uplinks .
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4X-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4X-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4X-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4X-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-24T-4X-L.
  • 24x 10/100/1000 Ethernet ports.
  • 4x 10G SFP+ uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-48FP-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-48FP-4G-L
  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-48FP-4G-L

  Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-48FP-4G-L

  • Cung cấp thiết bị Switch Cisco Catalyst 1000 C1000-48FP-4G-L.
  • 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports.
  • 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.