OmniSwitch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24D
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-24D

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48D
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-48D

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P24
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P24

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P48

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P48
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P48

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860-P48

  • Fixed-configuration chassis in a 1U form factor with 48 10/100/1000 Base-T PoE ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24D
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-24D

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 24 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 48 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48D
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48D

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-48D

  • Gigabit Ethernet L3 fixed configuration chassis in a 1U form factor with 48 RJ-45 10/100/1000 Base-T ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24
  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24

  • 16 x 10/100/1000 PoE+, MACsec; 4 x 100/1G/2.5G, 75W PoE.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24Z8

  alcatel-lucent-omniswitch-os6860e-p24z8
  alcatel-lucent-omniswitch-os6860e-p24z8

  Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860E-P24Z8

  • 16 x 10/100/1000 PoE+, MACsec; 4 x 100/1G/2.5G, 75W PoE.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.