Huawei NetEngine Series Routers

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei A000AMP01 NE05E Series Routers Accessories

  Huawei NE05E Series Routers Software
  Huawei NE05E Series Routers Software

  Huawei A000AMP01 NE05E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei A000AMP01 NE05E Series Routers Accessories.
  • GPS Relay Amplifier, 1570.42MHz~1580.42MHz, 22,2, CSGPSRA-22.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Accessories

  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Software
  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Software

  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Accessories.
  • 1U Box Power Cable Package (Includes 10m Power Cable & 10m PGND Cable Set).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ANDX00PWRC01 NE08E Series Routers Accessories

  Huawei NE08E Series Routers Software
  Huawei NE08E Series Routers Software

  Huawei ANDX00PWRC01 NE08E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei ANDX00PWRC01 NE08E Series Routers Accessories.
  • DC/DC Power System, -40degC~60degC, 19V~30V, -53.5V/7A, 0,6 outputs.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ANPM000GPS01 NE05E Series Routers Accessories

  Huawei NE05E Series Routers Software
  Huawei NE05E Series Routers Software

  Huawei ANPM000GPS01 NE05E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei ANPM000GPS01 NE05E Series Routers Accessories.
  • AE 905S-Basic Configuration (GPS Timing SFP Module,PTP master, SyncE, 1.25Gb/s, SMA Coaxial Connector).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M016FBX12 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei NetEngine20E-S Series Universal Service Routers
  Huawei NetEngine20E-S Series Universal Service Routers

  Huawei CR2M016FBX12 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M016FBX12 NetEngine NE20E Series Routers.
  • NE20E-S16A Fan Box.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M04BASA01 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M04BASA01 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M04BASA01 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M04BASA01 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M04BASA01 NetEngine NE20E Series Routers.
  • NE20E-S 4 AC Basic Configuration Includes NE20E-S 4 Chassis.
  • 1*MPUE, 2*AC Power,Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M04BASA02 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M04BASA02 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M04BASA02 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M04BASA02 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M08BASD12 NetEngine NE20E Series Routers.
  • NE20E-S 4 AC Basic Configuration Includes NE20E-S 4 Chassis.
  • 2*MPUE, 2*AC Power, Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M08BASA12 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASA12 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M08BASA12 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASA12 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M08BASA12 NetEngine NE20E Series Routers.
  • Includes NE20E-S8 Chassis, 2*MPUE1, 2*AC Power.
  • Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M08BASA13 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASA13 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M08BASA13 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASA13 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M08BASA13 NetEngine NE20E Series Routers.
  • Includes NE20E-S8A Chassis, 2*MPUE1,2*AC Power.
  • Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M08BASD12 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASD12 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M08BASD12 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASD12 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M08BASD12 NetEngine NE20E Series Routers.
  • Includes NE20E-S8 Chassis, 2*MPUE1, 2*DC Power.
  • Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M08BASD13 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASD13 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M08BASD13 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M08BASD13 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M08BASD13 NetEngine NE20E Series Routers.
  • Includes NE20E-S8A Chassis, 2*MPUE1,2*DC Power.
  • Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei CR2M16BASA02 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M16BASA02 NetEngine NE20E Series Routes
  Huawei CR2M16BASA02 NetEngine NE20E Series Routes

  Huawei CR2M16BASA02 NetEngine NE20E Series Routes

  • Cung cấp thiết bị Huawei CR2M16BASA02 NetEngine NE20E Series Routers.
  • NE20E-S 16 AC Basic Configuration Includes NE20E-S 16 Chassis.
  • 2*MPUE, 2*AC Power, Power cord, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.