AR150 Series Enterprise Routers

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR0M1576BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M1576BA00 Series Enterprise Routers
  Huawei AR0M1576BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M1576BA00 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR0M1576BA00 Series Enterprise Routers.
  • ADSL2 + ANNEX A/M WAN, 4FE LAN, 802.11b/g/n AP, 1 USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR151-S Series Enterprise Routers

  Huawei AR151-S Series Enterprise Routers
  Huawei AR151-S Series Enterprise Routers

  Huawei AR151-S Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR151-S Series Enterprise Routers.
  • 1 Fast Ethernet WAN, 4 Fast Ethernet LAN, 1USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR151-S2 Series Enterprise Routers

  Huawei AR151-S2 Enterprise Routers
  Huawei AR151-S2 Enterprise Routers

  Huawei AR151-S2 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR151-S2 Series Enterprise Routers.
  • AR151-S2 Gigabit Ethernet WAN Switch, 4*GE LAN,1*GE WAN.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR151G-C Enterprise Routers

  Huawei AR151G-C Enterprise Routers
  Huawei AR151G-C Enterprise Routers

  Huawei AR151G-C Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR151G-C Enterprise Routers.
  • 1 Fast Ethernet WAN, CDMA2000 EVDO, 4 Fast Ethernet LAN,1 USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR151G-HSPA+7 Enterprise Routers

  Huawei AR151G-HSPA+7 Enterprise Routers
  Huawei AR151G-HSPA+7 Enterprise Routers

  Huawei AR151G-HSPA+7 Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR151G-HSPA+7 Enterprise Routers.
  • 1 Fast Ethernet WAN, WCDMA HSPA+7, 4 Fast Ethernet LAN,1 USB, AR0M1513BA00.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR151W-P Enterprise Routers

  Huawei AR151W-P Enterprise Routers
  Huawei AR151W-P Enterprise Routers

  Huawei AR151W-P Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR151W-P Enterprise Routers.
  • 1 Fast Ethernet WAN, 4 Fast Ethernet LAN(PoE), 802.11b/g/n AP, 1 USB, AR0M1515BA00.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR151W-P-S Series Enterprise Routers

  Huawei AR151W-P-S Series Enterprise Routers
  Huawei AR151W-P-S Series Enterprise Routers

  Huawei AR151W-P-S Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR151W-P-S Series Enterprise Routers.
  • 2 Fast Ethernet WAN, 4 Fast Ethernet LAN (PoE), 802.11b/g/n AP, 1 USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR156 Enterprise Routers

  Huawei AR156 Enterprise Routers
  Huawei AR156 Enterprise Routers

  Huawei AR156 Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR156 Enterprise Routers.
  • ADSL2 + ANNEX B/J WAN, 4 Fast Ethernet LAN, 1 USB, AR0M1560BA.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR156W Enterprise Routers

  Huawei AR156W Enterprise Routers
  Huawei AR156W Enterprise Routers

  Huawei AR156W Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR156W Enterprise Routers.
  • ADSL2 + ANNEX B/J WAN, 4 Fast Ethernet LAN, 802.11b/g/n AP, 1 USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR157 Series Enterprise Routers

  Huawei AR157 Enterprise Routers
  Huawei AR157 Enterprise Routers

  Huawei AR157 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR157 Series Enterprise Routers.
  • ADSL2 + ANNEX A/M WAN, 4FastEthernet LAN, 1USB, AR0M1570BA00.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR157G-HSPA+7 Series Enterprise Routers

  Huawei AR157G-HSPA+7 Enterprise Routers
  Huawei AR157G-HSPA+7 Enterprise Routers

  Huawei AR157G-HSPA+7 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR157G-HSPA+7 Series Enterprise Routers.
  • ADSL2 + ANNEX A/M WAN, WCDMA HSPA+7, 4FastEthernet LAN, 1 USB, AR0M1574BA00.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR157VW Series Enterprise Routers

  Huawei AR157VW Enterprise Routers
  Huawei AR157VW Enterprise Routers

  Huawei AR157VW Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR157VW Series Enterprise Routers.
  • ADSL2 + ANNEX A/M WAN, 4FastEthernet LAN, 802.11b/g/n AP, 4FXS+1FXO, 1 USB, AR0M1577BA00.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.