2960 Cisco Switch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch chuyển mạch Cisco WS-C2960L-24TS-AP

  -10%

  Switch chuyển mạch Cisco WS-C2960L-24TS-AP

  • Phân phối Switch cisco WS-C2960L-24TS-AP
  • Product Code: WS-C2960L-24TS-AP
  • Forwarding bandwidth: 28 Gbps, Switching bandwidth: 56 Gbps
  • 10/100/1000 Ethernet Ports: 24, Uplink Interfaces: 4 x 1G SFP
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  12,500,000  11,200,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL

  -3%

  Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-16TS-LL)
  • 16 port 10/100/1000 Ethernet ports, 2 x 1G SFP
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  10,500,000  10,200,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco WS-C2960L-24PQ-LL

  Switch Cisco WS-C2960L-24PQ-LL

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-24PQ-LL)
  • 24 port 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 4 x 10G SFP+
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  22,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco WS-C2960L-24PS-AP (WS-C2960L-24PS-LL)

  Switch Cisco WS-C2960L-24PS-AP (WS-C2960L-24PS-LL)

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-24PS-LL)
  • 24 port 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 4 x 1G SFP
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  20,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco WS-C2960L-48PQ-LL

  -3%

  Switch Cisco WS-C2960L-48PQ-LL

  • Model: WS-C2960L-48PQ-LL – Cisco Catalyst 2960L Switch
  • Detail: Catalyst 2960L 48 port GigE PoE+. 4x10G SFP+. Lan Lite
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  38,000,000  37,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco WS-C2960S-24TD-L

  -9%

  Switch Cisco WS-C2960S-24TD-L

  • Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base
  • 24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
  • Layer 2 switching, auto-sensing per device, dynamic IP address assignment
  • WS-C2960S-24TD-L
  35,000,000  32,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L

  Switch Cisco WS-C2960S-48TS-L

  • Phân phối thiết bị mạng Cisco Switch WS-C2960S-48TS-L
  • Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  32,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-16PS-LL

  -7%

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-16PS-LL

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-16PS-LL)
  • 16 port 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 2 x 1G SFP
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  17,800,000  16,500,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-24TQ-LL

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-24TQ-LL

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-24TQ-LL)
  • 24 port 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  17,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-48PS-AP

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-48PS-AP

  • Phân phối Switch Cisco WS-C2960L-48PS-LL
  • 48 port 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 4 x 1G SFP
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  34,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-48TQ-LL

  -4%

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-48TQ-LL

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-48TQ-LL)
  • Detail: 48 port 10/100/1000 Ethernet ports, 4 x 10G SFP+
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  24,000,000  23,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-8PS-LL

  -3%

  Thiết bị chuyển mạch Cisco WS-C2960L-8PS-LL

  • Phân phối Switch Cisco 2960L (WS-C2960L-8PS-LL)
  • 8 port 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 2 x 1G SFP
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  7,700,000  7,500,000