Huawei Multi-Service Control Gateways

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME01-BKPA1 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME01-BKPA1 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME01-BKPA1 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME01-BKPA1 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME01-BKPA1 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X16 Integrated Chassis Components.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME01-BKPB1 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME01-BKPB1 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME01-BKPB1 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME01-BKPB1 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME01-BKPB1 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-8 Integrated Chassis Components-20U.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0B0BKP0830 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKP0830 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0B0BKP0830 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKP0830 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0B0BKP0830 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X8 Integrated Chassis Components (Including 4 DC Power).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0B0BKP1630 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKP1630 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0B0BKP1630 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKP1630 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0B0BKP1630 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X16 Integrated Chassis Components (Including 8 DC Power).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0B0BKP1631 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKP1631 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0B0BKP1631 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKP1631 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0B0BKP1631 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X16 Integrated Chassis Components(ME60-16), 8KW.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0B0BKPA330 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKPA330 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0B0BKPA330 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKPA330 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0B0BKPA330 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X3 Integrated AC Chassis Components.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0B0BKPA331 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKPA331 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0B0BKPA331 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKPA331 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0B0BKPA331 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X3 Integrated AC Chassis Components, Including Dual AC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0B0BKPD330 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKPD330 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0B0BKPD330 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0B0BKPD330 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0B0BKPD330 ME60 Series Control Gateway.
  • ME60-X3 Integrated DC Chassis Components.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0P03BASA70 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASA70 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0P03BASA70 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASA70 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0P03BASA70 ME60 Series Control Gateway.
  • Include ME60-X3 Chassis, 2 MPUs, 2 AC Power, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0P03BASA71 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASA71 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0P03BASA71 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASA71 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0P03BASA71 ME60 Series Control Gateway.
  • 2 MPUs, 2 AC Power(2200W), without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0P03BASD70 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASD70 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0P03BASD70 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASD70 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0P03BASD70 ME60 Series Control Gateway.
  • Include ME60-X3 Chassis, 2 MPUs, 2 DC Power, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ME0P03BASD71 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASD71 ME60 Series Control Gateway
  Huawei ME0P03BASD71 ME60 Series Control Gateway

  Huawei ME0P03BASD71 ME60 Series Control Gateway

  • Cung cấp thiết bị Huawei ME0P03BASD71 ME60 Series Control Gateway.
  • Include ME60-X3 Chassis, 2 MPUs, 2 DC Power, without Software Charge and Document.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.