HPE - ARUBA

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX989A)

  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX989A)
  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX989A)

  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX989A)

  • AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 90 Deg Plug DoE Level VI Adapter.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  840,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX990A)

  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX990A)
  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX990A)

  Adapter Aruba HP AP-AC-12V30B 12V/30W Power(JX990A)

  • AP-AC-12V30B 12V/30W AC/DC Desktop Style 2.1/5.5/9.5mm Circular 90 Deg Plug DoE Level VI Adapter.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  840,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)
  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D)

  • Phân phối module quang Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable (J9281D).
  • Khoảng cách hoạt động 1 m, tốc độ đường truyền 10,5 Gbit / giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)
  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D)

  • Phân phối module quang Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D).
  • Chiều dài cáp 3 m, tốc độ dữ liệu 10,5 Gb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)
  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)

  Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC (J9285D)

  • Phân phối module quang Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC (J9283D).
  • Chiều dài cáp 3 m, tốc độ dữ liệu 10,5 Gb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)

  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)
  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)

  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)

  • Phân phối module quang Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A).
  • Khoảng cách cáp tối đa 150 m, tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba HP JW118A PC-AC-EC Continental AC Power Cord

  Aruba HP JW118A PC-AC-EC Continental AC Power Cord
  Aruba HP JW118A PC-AC-EC Continental AC Power Cord

  Aruba HP JW118A PC-AC-EC Continental AC Power Cord

  • Aruba HP JW118A PC-AC-EC Continental AC Power Cord.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  70,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba Instant On 15.4W 802.3af POE Midspan Injector (R2X22A)

  Aruba Instant On 15.4W 802.3af POE Midspan Injector (R2X22A)
  Aruba Instant On 15.4W 802.3af POE Midspan Injector (R2X22A)

  Aruba Instant On 15.4W 802.3af POE Midspan Injector (R2X22A)

  • Provides 15.4W PoE Power.
  • 10/100/1000 Mb/s Data Rate.
  • Complies with IEEE 802.3af.
  • Shielded RJ45 Connector.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  810,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)

  Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)
  Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)

  Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW472AAE)

  • Aruba LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  1,200,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba LIC-PEF Controller per AP Capacity License E-LTU (JW473AAE)

  Aruba LIC-PEF Controller per AP Capacity License E-LTU (JW473AAE)
  Aruba LIC-PEF Controller per AP Capacity License E-LTU (JW473AAE)

  Aruba LIC-PEF Controller per AP Capacity License E-LTU (JW473AAE)

  • Aruba LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall Per AP License E-LTU.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  1,200,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba LIC-RFP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW474AAE)

  Aruba LIC-RFP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW474AAE)
  Aruba LIC-RFP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW474AAE)

  Aruba LIC-RFP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW474AAE)

  • Aruba LIC-RFP Controller RFProtect Per AP License E-LTU.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  1,200,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba Mobility Controller 7005 (RW) (JW633A)

  Aruba Mobility Controller 7005 (RW) (JW633A)
  Aruba Mobility Controller 7005 (RW) (JW633A)

  Aruba Mobility Controller 7005 (RW) (JW633A)

  • Aruba 7005 (RW) 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
  23,050,000