HPE - ARUBA Switch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1405-5 v2 Switch (J9791A)

  HP 1405-5 v2 Switch (J9791A)

  5 RJ-45 autosensing 10/100 ports

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1405-5G Switch (J9792A)

  HP 1405-5G Switch (J9792A)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1405-8 Switch(J9793A)

  HP 1405-8 Switch(J9793A)

  8 RJ-45 autosensing 10/100 ports

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1620-24G Switch(JG913A)

  HP 1620-24G Switch(JG913A)

  • 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1620-48G Switch(JG914A)

  HP 1620-48G Switch(JG914A)

  • 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1620-8G Switch(JG912A)

  HP 1620-8G Switch(JG912A)

  • 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1810-24 v2 Switch (J9801A)

  HP 1810-24 v2 Switch (J9801A)

  22 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 10/100/1000 port + 2 SFP

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1810-8 Switch (J9800A)

  HP 1810-8 Switch (J9800A)

  7 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 1 RJ45 10/100/1000 ports

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1820-24G Switch(J9980A)

  HP 1820-24G Switch(J9980A)

  • (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports,(2) SFP 100/1000 Mbps ports
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch(J9983A)

  HP 1820-24G-PoE+ (185W) Switch(J9983A)

  • Smart-managed Layer 2 switch with 24 10/100/1000 ports, 12 of which provide PoE/PoE+, and 2 SFP 100/1000 ports
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1820-48G Switch(J9981A)

  HP 1820-48G Switch(J9981A)

  • Smart-managed Layer 2 switch with 48 10/100/1000 and 4 SFP 100/1000 ports
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch(J9984A)

  HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch(J9984A)

  • Smart-managed Layer 2 switch with 48 10/100/1000 ports, 24 of which provide PoE/PoE+, and 4 SFP 100/1000 ports