Huawei S1700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-16R

  Huawei Switches Series S1700-16R
  Huawei Switches Series S1700-16R

  Huawei Switches Series S1700-16R

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-16R.
  • 16 10/100Base-TX Ethernet Ports, AC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-24-AC

  Huawei Switches Series S1700-24-AC
  Huawei Switches Series S1700-24-AC

  Huawei Switches Series S1700-24-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-24-AC.
  • Mainframe 24 x 10/100 Base-T, AC.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-24GR

  Huawei Switches Series S1700-24GR
  Huawei Switches Series S1700-24GR

  Huawei Switches Series S1700-24GR

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-24GR.
  • 24 Gigabit Ethernet ports , no uplinks,AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-24R

  Huawei Switches Series S1700-24R
  Huawei Switches Series S1700-24R

  Huawei Switches Series S1700-24R

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-24R.
  • 24 port 10/100Base-TX Ethernet Ports, AC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-26R-2T

  Huawei Switches Series S1700-26R-2T
  Huawei Switches Series S1700-26R-2T

  Huawei Switches Series S1700-26R-2T

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-26R-2T.
  • 24 port 10/100Base-TX Ethernet Ports, 2 10/100/1000Base-T Ethernet Ports, AC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-28FR-2T2P-AC

  Huawei Switches Series S1700-28FR-2T2P-AC
  Huawei Switches Series S1700-28FR-2T2P-AC

  Huawei Switches Series S1700-28FR-2T2P-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-28FR-2T2P-AC.
  • 24 Ethernet 10/100 ports,2 Gigabit Ethernet ports and 2 Gig SFP,AC 110/221V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-28GFR-4P-AC

  Huawei Switches Series S1700-28GFR-4P-AC
  Huawei Switches Series S1700-28GFR-4P-AC

  Huawei Switches Series S1700-28GFR-4P-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-28GFR-4P-AC.
  • 24 Gigabit Ethernet ports ,4 Gig SFP,AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-52FR-2T2P-AC

  Huawei Switches Series S1700-52FR-2T2P-AC
  Huawei Switches Series S1700-52FR-2T2P-AC

  Huawei Switches Series S1700-52FR-2T2P-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-52FR-2T2P-AC.
  • 48 Ethernet 10/100 Fast Ethernet ports,2 Gigabit Ethernet ports and 2 Gig SFP,AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-52GFR-4P-AC

  Huawei Switches Series S1700-52GFR-4P-AC
  Huawei Switches Series S1700-52GFR-4P-AC

  Huawei Switches Series S1700-52GFR-4P-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-52GFR-4P-AC.
  • 48 Gigabit Ethernet ports ,4 Gig SFP,AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-52R-2T2P-AC

  Switch Huawei S1700-52R-2T2P-AC 48 Ethernet 10/100 ports
  Switch Huawei S1700-52R-2T2P-AC 48 Ethernet 10/100 ports

  Huawei Switches Series S1700-52R-2T2P-AC

  • 48 Ethernet 10/100 ports, 2 Ethernet 10/100/1,000 ports and 2 Gig SFP.
  • Forwarding performance: 13.2 Mpps.
  • Switching Capacity: 17.6 Gbit/s.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-8-AC

  Huawei Switches Series S1700-8-AC
  Huawei Switches Series S1700-8-AC

  Huawei Switches Series S1700-8-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-8-AC.
  • Mainframe(8 10/100Base-T,AC adapter.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S1700-8G-AC

  Huawei Switches Series S1700-8G-AC
  Huawei Switches Series S1700-8G-AC

  Huawei Switches Series S1700-8G-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S1700-8G-AC.
  • 8 Gigabit Gigabit Ethernet ports, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.