HPE - ARUBA Power Supply

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A)

  Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A)
  Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A)

  Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A)

  • Phân phối module quang Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply (JL085A).
  • Khả năng tương thích Aruba 3810 Switch, Aruba 2930M Switch.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)

  Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)
  Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)

  Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A)

  • Phân phối module quang Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A).
  • Khả năng tương thích Aruba 3810 Switch, Aruba 2930M Switch.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)

  Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)
  Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)

  Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A)

  • Phân phối module quang Aruba X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply (JL086A).
  • Khả năng tương thích Aruba 3810/2930M Switch.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.