Huawei S12700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1BS12704E0

  Huawei Switches Series ET1BS12704E0
  Huawei Switches Series ET1BS12704E0

  Huawei Switches Series ET1BS12704E0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1BS12704E0.
  • Huawei S12700E-4 assembly chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1BS12704S0

  Huawei Switches Series ET1BS12704S0
  Huawei Switches Series ET1BS12704S0

  Huawei Switches Series ET1BS12704S0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1BS12704S0.
  • Is its assembly chassis, not including cards, modules and units.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1BS12708E0

  Huawei Switches Series ET1BS12708E0
  Huawei Switches Series ET1BS12708E0

  Huawei Switches Series ET1BS12708E0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1BS12708E0.
  • Huawei S12700E-8 assembly chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1BS12708S0

  Huawei Switches Series ET1BS12708S0
  Huawei Switches Series ET1BS12708S0

  Huawei Switches Series ET1BS12708S0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1BS12708S0.
  • S12708 Assembly Chassis, 8 slots
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1BS12712E1

  Huawei Switches Series ET1BS12712E1
  Huawei Switches Series ET1BS12712E1

  Huawei Switches Series ET1BS12712E1

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1BS12712E1.
  • Huawei S12700E-12 assembly chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1BS12712S0

  Huawei Switches Series ET1BS12712S0
  Huawei Switches Series ET1BS12712S0

  Huawei Switches Series ET1BS12712S0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1BS12712S0.
  • S12712 Assembly Chassis, 12 Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1Z04EACC00

  Huawei Switches Series ET1Z04EACC00
  Huawei Switches Series ET1Z04EACC00

  Huawei Switches Series ET1Z04EACC00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1Z04EACC00.
  • Including Assembly Chassis*1, MPUA Main Board*1.
  • SFUC Switch Fabric Unit*2, 800W AC Power*2, Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ET1Z04SACA00

  Huawei Switches Series ET1Z04SACA00
  Huawei Switches Series ET1Z04SACA00

  Huawei Switches Series ET1Z04SACA00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ET1Z04SACA00.
  • Including Assembly Chassis*1,MPUA Main Board*1.
  • SFUA Switch Fabric Unit*2,800W AC Power*2,Basic Software*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.