Huawei

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei 10G 1310nm SFP+ LR PN PT7420-82-1D-HW+

  Huawei 10G 1310nm SFP+ LR PN PT7420-82-1D-HW+
  Huawei 10G 1310nm SFP+ LR PN PT7420-82-1D-HW+

  Huawei 10G 1310nm SFP+ LR PN PT7420-82-1D-HW+

  • Phân phối thiết bị Huawei 10G 1310nm SFP+ LR PN PT7420-82-1D-HW+.
  • Khoảng cách truyền 10 km, 1310 nm.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei A000AMP01 NE05E Series Routers Accessories

  Huawei NE05E Series Routers Software
  Huawei NE05E Series Routers Software

  Huawei A000AMP01 NE05E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei A000AMP01 NE05E Series Routers Accessories.
  • GPS Relay Amplifier, 1570.42MHz~1580.42MHz, 22,2, CSGPSRA-22.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AirEngine 9700S-S Wireless Access Controller

  Huawei AirEngine 9700S-S Wireless Access Controller
  Huawei AirEngine 9700S-S Wireless Access ControllerHuawei AirEngine 9700S-S Wireless Access Controller

  Huawei AirEngine 9700S-S Wireless Access Controller

  • Cung cấp thiết bị Huawei AirEngine 9700S-S Wireless Access Controller.
  • 24 Ethernet 10/100 ports, 2 dual-purpose 10/100/1000 or SFP, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Accessories

  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Software
  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Software

  Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei ANCX00PWRC01 NE05E Series Routers Accessories.
  • 1U Box Power Cable Package (Includes 10m Power Cable & 10m PGND Cable Set).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ANDX00PWRC01 NE08E Series Routers Accessories

  Huawei NE08E Series Routers Software
  Huawei NE08E Series Routers Software

  Huawei ANDX00PWRC01 NE08E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei ANDX00PWRC01 NE08E Series Routers Accessories.
  • DC/DC Power System, -40degC~60degC, 19V~30V, -53.5V/7A, 0,6 outputs.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei ANPM000GPS01 NE05E Series Routers Accessories

  Huawei NE05E Series Routers Software
  Huawei NE05E Series Routers Software

  Huawei ANPM000GPS01 NE05E Series Routers Accessories

  • Cung cấp thiết bị Huawei ANPM000GPS01 NE05E Series Routers Accessories.
  • AE 905S-Basic Configuration (GPS Timing SFP Module,PTP master, SyncE, 1.25Gb/s, SMA Coaxial Connector).
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR01SRU3B Series Enterprise Routers

  Huawei AR01SRU3B Series Enterprise Routers
  Huawei AR01SRU3B Series Enterprise Routers

  Huawei AR01SRU3B Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR01SRU3B Series Enterprise Routers.
  • Unit 80, 3GE WAN (2GE Combo), 2 USB,3 DSP Slots.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR0B0037BA Series Enterprise Routers

  Huawei AR0B0037BA Series Enterprise Routers
  Huawei AR0B0037BA Series Enterprise Routers

  Huawei AR0B0037BA Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR0B0037BA Series Enterprise Routers.
  • AR3670 CHASSIS.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR0M0012BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0012BA00 Series Enterprise Routers
  Huawei AR0M0012BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0012BA00 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR0M0012BA00 Series Enterprise Routers.
  • AR1220, 2GE WAN, 8FE LAN, 2 USB, 2 SIC.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR0M0022BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0022BA00 Series Enterprise Routers
  Huawei AR0M0022BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0022BA00 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR0M0022BA00 Series Enterprise Routers.
  • 3GE WAN (1GE Combo), 2 USB, 4 SIC, 2 WSIC, 1 DSP Slot, 150W AC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR0M0022BD00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0022BD00 Series Enterprise Routers
  Huawei AR0M0022BD00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0022BD00 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR0M0022BD00 Series Enterprise Routers.
  • AR2220, 3GE WAN (1GE Combo), 2 USB, 4 SIC, 2 WSIC,1 DSP Slot, 150W DC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR0M0024BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0024BA00 Series Enterprise Routers
  Huawei AR0M0024BA00 Series Enterprise Routers

  Huawei AR0M0024BA00 Series Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR0M0024BA00 Series Enterprise Routers.
  • Service and Router Unit 40, 4 SIC, 2 WSIC, 2 XSIC, 350W AC Power.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.