AR160 Series Enterprise Routers

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161 Enterprise Routers

  Huawei AR161 Enterprise Routers
  Huawei AR161 Enterprise Routers

  Huawei AR161 Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161 Enterprise Routers.
  • 1 Gigabit Ethernet WAN, 4 Gigabit Ethernet LAN.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161-S Enterprise Routers

  Huawei AR161-S Enterprise Routers
  Huawei AR161-S Enterprise Routers

  Huawei AR161-S Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161-S Enterprise Routers.
  • Huawei AR161-S Gigabit Enterprise Router, 1 GE WAN, 4 GE LAN.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161F Enterprise Routers

  Huawei AR161F Enterprise Routers
  Huawei AR161F Enterprise Routers

  Huawei AR161F Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161F Enterprise Routers.
  • 1GigabitEthernet COMB WAN, 4GigabitEthernet LAN,1 USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161FG-L Enterprise Routers

  Huawei AR161FG-L Enterprise Routers
  Huawei AR161FG-L Enterprise Routers

  Huawei AR161FG-L Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161FG-L Enterprise Routers.
  • 1 GigabitEthernet COMBO WAN, 4GigabitEthernet LAN, 1 USB, 1 FDD LTE.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161FGW-L Enterprise Routers

  Huawei AR161FGW-L Enterprise Routers
  Huawei AR161FGW-L Enterprise Routers

  Huawei AR161FGW-L Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161FGW-L Enterprise Routers.
  • 1GigabitEthernet COMBO WAN, 4GigabitEthernet LAN, 1 USB, 1 FDD LTE, 1 WLAN.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161FGW-LA Enterprise Routers

  Huawei AR161FGW-LA Enterprise Routers
  Huawei AR161FGW-LA Enterprise Routers

  Huawei AR161FGW-LA Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161FGW-LA Enterprise Routers.
  • 1 GE COMBO WAN, 4GE LAN, 1 USB, 1 FDD LTE, 1 WLAN.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161FV-1P Enterprise Routers

  Huawei AR161FV-1P Enterprise Routers
  Huawei AR161FV-1P Enterprise Routers

  Huawei AR161FV-1P Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161FV-1P Enterprise Routers.
  • 1GE COMBO WAN, 4GE LAN, 1 USB, 1 VE1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161FW Enterprise Routers

  Huawei AR161FW Enterprise Routers
  Huawei AR161FW Enterprise Routers

  Huawei AR161FW Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161FW Enterprise Routers.
  • 1 GigabitEthernet COMBO WAN, 4GigabitEthernet LAN,1 USB,1 WLAN.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161FW-P-M5 Enterprise Routers

  Huawei AR161FW-P-M5 Enterprise Routers
  Huawei AR161FW-P-M5 Enterprise Routers

  Huawei AR161FW-P-M5 Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161FW-P-M5 Enterprise Routers.
  • Multimedia Card, 1 GE COMB WAN, 4GE LAN,1 USB.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161G-L Enterprise Routers

  Huawei AR161G-L Enterprise Routers
  Huawei AR161G-L Enterprise Routers

  Huawei AR161G-L Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161G-L Enterprise Routers.
  • 1 Gigabit Ethernet WAN, 4GigabitEthernet LAN, LTE.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161W Enterprise Routers

  Huawei AR161W Enterprise Routers
  Huawei AR161W Enterprise Routers

  Huawei AR161W Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161W Enterprise Routers.
  • 1GE WAN, 4GE LAN, WIFI 2.4G.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei AR161W-S Enterprise Routers

  Huawei AR161W-S Enterprise Routers
  Huawei AR161W-S Enterprise Routers

  Huawei AR161W-S Enterprise Routers

  • Cung cấp thiết bị Huawei AR161W-S Enterprise Routers.
  • WAN Ports 1 x GE or 1 x GE Combo, Switching Ports 4 x GE.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.