Huawei S6700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-16X-LI-16S-AC

  Huawei Switches Series S6720-16X-LI-16S-AC
  Huawei Switches Series S6720-16X-LI-16S-AC

  Huawei Switches Series S6720-16X-LI-16S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-16X-LI-16S-AC.
  • 16 10 Gig SFP+, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-26Q-LI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-26Q-LI-24S-AC
  Huawei Switches Series S6720-26Q-LI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-26Q-LI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-26Q-LI-24S-AC.
  • 24 port 10 Gig SFP+, 2 40 Gig QSFP+, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-26Q-SI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-26Q-SI-24S-AC
  Huawei Switches Series S6720-26Q-SI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-26Q-SI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-26Q-SI-24S-AC.
  • Bundle, 24 port 10 Gig SFP+, 2 40 Gig QSFP+ with 150W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-AC
  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-AC.
  • 24 10 Gig SFP+, 2 40 Gig QSFP+ interface, with 1 interface slot, with 600W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-DC

  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-DC
  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-DC

  Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-DC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-30C-EI-24S-DC.
  • 24 port10 Gig SFP+, 2 40 Gig QSFP+ interface.
  • With 1 interface slot, with 350W DC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S

  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S
  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S

  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S.
  • Switch with 24 x 10 Gig SFP+, 4 x 40 Gig QSFP+, and 2 x 100 Gig QSFP28.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S-AC
  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S-AC

  Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-30L-HI-24S-AC.
  • Switch with 24 × 10GE SFP+ ports.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI

  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI
  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI

  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI.
  • 24 Ethernet 100M/1/2.5/5/10G ports, 4 10 Gig SFP+, PoE++.
  • With 1 interface slot, without power module.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI-AC

  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI-AC
  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI-AC

  Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-32C-PWH-SI-AC.
  • 24 Ethernet 100M/1/2.5/5/10G ports,4 10 Gig SFP+,PoE++.
  • With 1 interface slot,1*AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-32C-SI-AC

  Switch Huawei S6720-32C-SI-AC 24 Ethernet 100M/1/2.5/5/10G ports
  Switch Huawei S6720-32C-SI-AC 24 Ethernet 100M/1/2.5/5/10G ports

  Huawei Switches Series S6720-32C-SI-AC

  • Forty-eight 10/100/1000BASE-T ports.
  • Four 1000BASE-X ports.
  • One console port, One USB port.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-32X-LI-32S-AC

  Huawei Switches Series S6720-32X-LI-32S-AC
  Huawei Switches Series S6720-32X-LI-32S-AC

  Huawei Switches Series S6720-32X-LI-32S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-32X-LI-32S-AC.
  • 32 port 10 Gig SFP+, AC 110/220V.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series S6720-32X-SI-32S-AC

  Huawei Switches Series S6720-32X-SI-32S-AC
  Huawei Switches Series S6720-32X-SI-32S-AC

  Huawei Switches Series S6720-32X-SI-32S-AC

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series S6720-32X-SI-32S-AC.
  • Bundle, 32 port 10 Gig SFP+ with 150W AC power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.