HPE - ARUBA Transceive

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)

  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)
  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)

  Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A)

  • Phân phối module quang Aruba 40G QSFP+ LC BiDi 150m MMF XCVR (JL308A).
  • Khoảng cách cáp tối đa 150 m, tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)

  HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)
  HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)

  HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A)

  • Phân phối module quang Transceive HPE X142 40G QSFP+ MPO eSR4 300M XCVR (JH233A).
  • Khoảng cách cáp tối đa 300 m, 850nm, tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Mô đun quang Aruba J9151E 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)
  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)

  Mô đun quang Aruba J9151E 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151E).
  • Khoảng cách truyền tối đa 10 km,1310nm, Single-mode, Optical Fiber.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
  3,900,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF XCVR (J9054D)

  Transceive Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF XCVR (J9054D)
  Transceive Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF XCVR (J9054D)

  Transceive Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF XCVR (J9054D)

  • Phân phối module quang Aruba 100M SFP LC FX 2km MMF XCVR (J9054D).
  • Khoảng cách truyền 2km, 1310nm, over multi-mode fiber .
  • Mới 100%, bảo hành 36 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)
  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D)

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR (J9151D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 10 km,1310nm, Single-mode, Optical Fiber.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
  2,850,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D)

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D)
  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D)

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D)

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 10G SFP+ LC LRM 220m MMF XCVR (J9152D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 220 m,1310 nm, Single-mode, Optical Fiber.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D)

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D)
  Transceive Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D)

  Transceive Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D)

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (J9150D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 300 km, 850nm, Single-mode, Optical Fiber.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF XCVR (J4860D)

  Transceive Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF XCVR (J4860D)
  Transceive Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF XCVR (J4860D)

  Transceive Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF XCVR (J4860D)

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 1G SFP LC LH 70km SMF XCVR (J4860D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 70 km, Single-mode, Optical Fiber.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D)

  Transceive Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D)
  Transceive Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D)

  Transceive Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D)

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR (J4859D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 10 km, Single-mode, Optical Fiber.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
  1,350,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D)

  Transceive Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D)
  Transceive Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D)

  Transceive Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D)

  • Phân phối module quang Transceive Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (J4858D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 550m, sử dụng đầu kết nối LC/LC (2 đầu nhỏ), multi mode.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
  1,250,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D)

  Transceive Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D)
  Transceive Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D)

  Transceive Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D)

  • Phân phối module quang Aruba 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e XCVR (J8177D).
  • Khoảng cách truyền tối đa 100m, tốc độ dữ liệu 1000 mb/giây, Cat 5 cable.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 3 năm.
  1,550,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Transceive HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM (JH232A)

  Transceive HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM (JH232A)
  Transceive HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM (JH232A)

  Transceive HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM (JH232A)

  • Phân phối module quang Transceive HPE X142 40G QSFP+ LC LR4 SM (JH232A).
  • Khoảng cách cáp tối đa 10 km, tốc độ dữ liệu tối đa 40000 Mb/giây.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.