Cisco Switch Catalyst 9500

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Modules & Cards Cisco C9500-NM-8X - Catalyst 9500

  Modules & Cards Cisco C9500-NM-8X - Catalyst 9500
  Modules & Cards Cisco C9500-NM-8X - Catalyst 9500

  Modules & Cards Cisco C9500-NM-8X – Catalyst 9500

  • Phân phối toàn quốcModules & Cards Cisco C9500-NM-8X – Catalyst 9500.
  • 1/10 Gigabit Ethernet, 10GBase-X, 1GBase-X.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Switch Cisco C9500-48X-E

  Switch Cisco C9500-48X-E

  Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco C9500-40X-2Q-A

  Thiết bị chuyển mạch Cisco C9500-40X-2Q-A

  Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage

  • 40 cổng SFP 10 Gigabit Ethernet
  • 2-cổng Module Fiber 40-Gigabit Ethernet (QSFP) trên cổng uplink
  • 2 nguồn điện vào thiết bị
  • Hàng mới 100%, bảo hành 12 Tháng
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco C9500-48X-A

  Thiết bị chuyển mạch Cisco C9500-48X-A

  Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Cisco switch C9500-40X-2Q-E

  Thiết bị chuyển mạch Cisco switch C9500-40X-2Q-E

  Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials

  • Switch layer3 của  Cisco Network
  • Hỗ trợ tốc độ 10G và Uplink 40G
  • Hàng mới 100%, Bảo hành 12 Tháng
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C6816-X-LE Chassis 16 Ports SFP/SFP+

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C6816-X-LE Chassis 16 Ports SFP/SFP+
  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C6816-X-LE Chassis 16 Ports SFP/SFP+

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C6816-X-LE Chassis 16 Ports SFP/SFP+

  • Switch Cisco C6816-X-LE Catalyst 6816-X-Chassis (Standard Tables) 16 Ports SFP/SFP+
  • Full-feature L2/L3 with MPLS, VPLS, IPv4/IPv6 capabilities, 512K Netflow.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-12Q-A

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-12Q-A

  Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-12Q-E

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-12Q-E

  • Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials
  • Layer 3 Switch
  • Bảo hành 12 Tháng, Hàng new 100%

   

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-A Catalyst 10G

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-A Catalyst 10G
  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-A Catalyst 10G

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-A Catalyst 10G

  • Phân phối toàn quốc thiết bị Switch Cisco C9500-16X-A.
  • Up to 480 Gbps full duplex, Up to 360 Mpps.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-E Catalyst 9500 Series

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-E Catalyst 9500 Series
  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-E Catalyst 9500 Series

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-16X-E Catalyst 9500 Series

  • Phân phối toàn quốc Thiết bị Switch Cisco C9500-16X-E Catalyst 9500 Series.
  • Up to 480 Gbps full duplex, Up to 360 Mpps.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Q-A Catalyst 9500

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Q-A Catalyst 9500
  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Q-A Catalyst 9500

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Q-A Catalyst 9500

  • Phân phối toàn quốc Thiết bị Switch Cisco C9500-24Q-A Catalyst 9500 Series.
  • Up to 960 Gbps full duplex, Up to 1440 Mpps.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Y4C-A Catalyst 9500

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Y4C-A Catalyst 9500
  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Y4C-A Catalyst 9500

  Thiết bị chuyển mạch Switch Cisco C9500-24Y4C-A Catalyst 9500

  • Catalyst 9500 24×1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage.
  • Up to 1.6 Tbps full duplex, Up to 1 Bpps.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.