3560 Cisco Switch

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560G-24TS-S

  WS-C3560G-24TS-S

  16,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560G-48PS-S

  WS-C3560G-48PS-S

  27,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560G-48TS-S

  WS-C3560G-48TS-S

  21,500,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560V2-24PS-S

  WS-C3560V2-24PS-S

  10,750,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560V2-24TS-S

  WS-C3560V2-24TS-S

  8,500,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560V2-48PS-S

  WS-C3560V2-48PS-S

  10,750,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560V2-48TS-S

  WS-C3560V2-48TS-S

  9,200,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560X-24P-E

  WS-C3560X-24P-E

  35,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560X-24P-L

  WS-C3560X-24P-L

  35,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560X-24P-S

  WS-C3560X-24P-S

  35,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560X-24T-E

  WS-C3560X-24T-E

  32,000,000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  WS-C3560X-24T-L

  -20%

  WS-C3560X-24T-L

  • Phân phối thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 3560X-24T-L
  • Chuyển mạch Lớp 3 – 24 x 10/100/1000
  • Mới 100%, bảo hành 12 tháng
  32,000,000  25,600,000