Huawei S7700 Series Switches

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0B00770300

  Huawei Switches Series ES0B00770300
  Huawei Switches Series ES0B00770300

  Huawei Switches Series ES0B00770300

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0B00770300.
  • S7703 Assembly Chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0B00770600

  Huawei Switches Series ES0B00770600
  Huawei Switches Series ES0B00770600

  Huawei Switches Series ES0B00770600

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0B00770600.
  • S7706 Assembly Chassis
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0B00771200

  Huawei Switches Series ES0B00771200
  Huawei Switches Series ES0B00771200

  Huawei Switches Series ES0B00771200

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0B00771200.
  • S7712 Assembly Chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0B017706P0

  Huawei Switches Series ES0B017706P0
  Huawei Switches Series ES0B017706P0

  Huawei Switches Series ES0B017706P0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0B017706P0.
  • S7706 POE Assembly Chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0B017712P0

  Huawei Switches Series ES0B017712P0
  Huawei Switches Series ES0B017712P0

  Huawei Switches Series ES0B017712P0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0B017712P0.
  • S7712 POE Assembly Chassis.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0Z1B03ACS0

  Huawei Switches Series ES0Z1B03ACS0
  Huawei Switches Series ES0Z1B03ACS0

  Huawei Switches Series ES0Z1B03ACS0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0Z1B03ACS0.
  • Including Assembly Chassis, MCUA Main Board*2, 800W AC Power*2.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0Z1B06ACS0

  Huawei Switches Series ES0Z1B06ACS0
  Huawei Switches Series ES0Z1B06ACS0

  Huawei Switches Series ES0Z1B06ACS0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0Z1B06ACS0.
  • Including non-PoE Assembly Chassis, SRUA Main Board*2, 800W AC Power*2.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0Z1B12ACS0

  Huawei Switches Series ES0Z1B12ACS0
  Huawei Switches Series ES0Z1B12ACS0

  Huawei Switches Series ES0Z1B12ACS0

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0Z1B12ACS0.
  • Including non-PoE Assembly Chassis, SRUA Main Board*2, 800W AC Power*2.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES0ZB12ACS00

  Huawei Switches Series ES0ZB12ACS00
  Huawei Switches Series ES0ZB12ACS00

  Huawei Switches Series ES0ZB12ACS00

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES0ZB12ACS00.
  • Including non-PoE Assembly Chassis, SRUA Main Board*1, 800W AC Power*2.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES1B03SACM0N

  Huawei Switches Series ES1B03SACM0N
  Huawei Switches Series ES1B03SACM0N

  Huawei Switches Series ES1B03SACM0N

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES1B03SACM0N.
  • Including Assembly Chassis,MCUA Main Board*1,800W AC Power*2.
  • 48-Port 10/100/1000BASE-T Interface Card(FA,RJ45)*1.
  • 2-Port 10GBASE-X Interface Card(EA,XFP)*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES1B03SACM0P

  Huawei Switches Series ES1B03SACM0P
  Huawei Switches Series ES1B03SACM0P

  Huawei Switches Series ES1B03SACM0P

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES1B03SACM0P.
  • Including Assembly Chassis,MCUA Main Board*1.
  • 800W AC Power*2, 2200W AC Power*1, POE Interface Card*1.
  • 2-Port 10GBASE-X Interface Card(EA,XFP)*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Huawei Switches Series ES1B06SACA0N

  Huawei Switches Series ES1B06SACA0N
  Huawei Switches Series ES1B06SACA0N

  Huawei Switches Series ES1B06SACA0N

  • Cung cấp thiết bị Huawei Switches Series ES1B06SACA0N.
  • Including Assembly Chassis, SRUA Main Board*1, 800W AC Power*2.
  • 48-Port 10/100/1000BASE-T Interface Card(FA,RJ45)*2.
  • 2-Port 10GBASE-X Interface Card(EA,XFP)*1.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 1 năm.