Power Module

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP
  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP

  • OS6860N-BPXL modular 2000W AC PoE power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-D

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-D
  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-D

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-D

  • OS6860N-BPXL modular 2000W AC PoE power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PH

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PH
  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PH

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PH

  • OS6860N-BPXL modular 2000W AC PoE power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PX

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PX
  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PX

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860-BP-PX

  • OS6860N-BPXL modular 2000W AC PoE power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPPH

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPPH
  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPPH

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPPH

  • Modular 600W AC PoE power supply.
  • Provides system and PoE power to one OS6860NP48Z or OS6860N-P48M switch.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPPX

  alcatel-lucent-power-module-os6860n-bppx
  alcatel-lucent-power-module-os6860n-bppx

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPPX

  • OS6860N-BPPX modular 920W AC PoE backup power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPXL

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPXL
  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPXL

  Alcatel-Lucent Power Module OS6860N-BPXL

  • OS6860N-BPXL modular 2000W AC PoE power supply.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP

  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP
  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP

  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP

  • OS6865 series modular 180 W AC backup power supply.
  • Provides system & PoE power to one OS6865 switch.
  • Autoranging 90VAC – 260VAC.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP-D

  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP-D
  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP-D

  Alcatel-Lucent Power Module OS6865-BP-D

  • OS6865 series modular 180W DC power supply module.
  • Can provide 1 switch host and PoE output power. Adaptive 20-60VDC
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-F

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-F
  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-F

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-F

  • OS6900-BP-F-US OS6900 Modular series AC power supply.
  • Provides up to 3KW of power – auto-ranging 110VAC-240VAC.
  • Includes country specific power cord.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-R

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-R
  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-R

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BP-R

  • OS6900-BP-R-US OS6900-BP-R Modular AC backup power supply.
  • Rear to front cooling.
  • Provides backup system power to one 6900 switch.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BPD-F

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BPD-F
  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BPD-F

  Alcatel-Lucent Power Module OS6900-BPD-F

  • OS6900-BPD-F Modular DC backup power supply.
  • Front to back cooling.
  • Provides backup system power to one 6900 switch.
  • Hàng chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng.