Mikrotik Routers

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Bộ định tuyến Mikrotik CCR1072-1G-8S+

  Bộ định tuyến Mikrotik CCR1072-1G-8S+

  1U rackmount, 1x Gigabit Ethernet, 8xSFP+ cages, LCD, 72 cores x 1GHz CPU, 16GB RAM, up to 120 million packets per second, 80Gbps throughput, RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1009-7G-1C-1S+

  CCR1009-7G-1C-1S+

  1U rackmount, 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Dual Power supplies, SmartCard slot, RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1009-7G-1C-1S+PC

  CCR1009-7G-1C-1S+PC

  7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, passive cooling desktop enclosure, SmartCard slot, RouterOS L6, PSU

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1009-7G-1C-PC

  CCR1009-7G-1C-PC

  7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 9 cores x 1GHz CPU, 1GB RAM, passive cooling case, RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1016-12G

  CCR1016-12G

  1U rackmount,
  12x Gigabit Ethernet, LCD,
  16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM,
  17.8mpps fastpath,
  Up to 12Gbit/s throughput,
  RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1016-12S-1S+

  CCR1016-12S-1S+

  1U rackmount, 12xSFP cage, 1xSFP+ cage, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Dual Power supplies, RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1036-12G-4S

  CCR1036-12G-4S

  1U rackmount,
  12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD,
  36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM,
  24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput,
  RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1036-12G-4S-EM

  CCR1036-12G-4S-EM

  1U rackmount,
  12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD,
  36 cores x 1.2GHz CPU, 16GB RAM,
  24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput,
  RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1036-8G-2S+

  CCR1036-8G-2S+

  1U rackmount,
  8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD,
  36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM,
  41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput,
  RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  CCR1036-8G-2S+EM

  CCR1036-8G-2S+EM

  1U rackmount,
  8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD,
  36 cores x 1.2GHz CPU, 16GB RAM,
  41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput,
  RouterOS L6

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  hEX

  hEX

  5x Gigabit Ethernet, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, microSD, RouterOS L4

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  hEX lite

  hEX lite

  5x Ethernet,
  Small plastic case,
  850MHz CPU, 64MB RAM,
  Most affordable MPLS router,
  RouterOS L4